Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
 • Nguyễn Bá Tuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư chi bộ 1
  • Email:
   nguyenbatuan80@gmail.com
 • Phan Thị Thanh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Ngoại Ngữ
  • Email:
   phanthithanhhoa76@gmail.com
 • Mai Thị Minh Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Văn
  • Email:
   thanhmtm81@gmail.com
 • Đỗ Kim Hảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đảng ủy,Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ,Đại học sư phạm Văn
  • Email:
   dokimhaotv@gmail.com
 • Nguyễn Thị Mân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ Sinh Học
  • Email:
   nguyenthimanqn@gmail.com
 • Võ Ngọc Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Sử-Địa-CD
  • Email:
   ngochung_tvqn@yahoo.com.vn
 • Nguyễn Đức Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   habuon.quynhon@gmail.com
 • Trần Thị Phúc Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch Công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   tranthiphucdiem@gmail.com
 • Lê Xuân Nhật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ Toán-Tin
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   lexunha2007@gmail.com
Thông báo
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội