Tin tức sự kiện
Tin tức sự kiện
Liên kết website
Quảng cáo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin

1. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020) và kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020). Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp với điều kiện của đơn vị trong tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
2. Một số khẩu hiệu tuyên truyền
- Khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
+ Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)!
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta!
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam!
+ Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lời của non sông đất nước!
+ Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!
+ Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!
+ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!
Khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin
+ Chào mừng 150 năm ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020) - Nhà tư tưởng vĩ đại, nhà lý luận chính trị kiệt xuất, lãnh tụ lỗi lạc của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới! 
+ Kiên định Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội!
+ Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng!
+ Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và phù hợp với thực tiễn Việt Nam!
+ Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!


Tập tin đính kèm
Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thông báo
Thời tiết